testar nytt

Styrelsen verksamhetsåret 2019

Nedan valda medlemmar:

Ordförande: Andreas Einarsson
 

Vice Ordförande: Magnus Lindoff
 

Sekreterare: Ingrid Ohlsson
 

Vice Sekreterare: Anette Hansson
 

Kassör: Freddy Nilsen
 

Vice Kassör: Christer Ohlsson
 

Styrelseledamot: Christer Jönsson
 

Styrelseledamot: Mathias Bokander