testar nytt

Styrelsen verksamhetsåret 2017

Nedan valda medlemmar

Ordförande: Andreas Einarsson

Vice Ordförande: Magnus Lindoff

Sekreterare: Ingrid Ohlsson

Vice Sekreterare: Anette Hansson

Kassör: Freddy Nilsen

Vice Kassör: Christer Ohlsson

Styrelseledamot: Christer Jönsson

Styrelseledamot: Mathias Bokander