testar nytt
  1. Videos är ofta tagna från You Tube, där ligger också copyright ansvaret, är en Video stoppad så syns inget och anmäl detta till oss så att vi kan ta bort länken.

  2. Videon kan ses i större format om du för musknappen över symbolen längst ned eller på You Tube loggan i högra nedre hörn, du kommer då till You Tubes hemsida, valbar storlek på filmen!

  3. Om film upptäcks där något olämpligt visas anmäl detta omdelbart till Americars.