testar nytt
  1. Blogg eller Gästbok finns för alla besökare samt för medlemmarna, den öppna kan användas av besökare och följer sedvanliga krav så som att språket skall vara vårdat och inte stötande.

  2. Vi förbehåller oss rätten att ta bort sådant som inte hör hemma här, Vi kommer att följa upp upprepade missbruk!